top of page

תנאי שימוש באתר והבהרות

  • אתר זה מכיל המלצות בלבד ועל כן השימוש במידע הינו באחריות אישית מלאה של כל אדם שעושה שימוש בו. 

  • המידע המופיע מתבסס על ידע ומחקר של הכותבת ועל כן יתכנו אי דיוקים וחוסרים. 

  • בנושאים של בטיחות ובאופן כללי על כל אדם שעושה שימוש במידע המופיע באתר לדאוג לבטחונו אישי. 

  • אין לעשות באתר זה כל שימוש מסחרי באשר הוא, אין לשווק או להעתיק את התוכן לכל מקור או אתר אחר.

  • אין בעלת האתר אחראית על כל שירות הניתן / שהוזמן מקישורים המופיעים באתר.

bottom of page