אירועים ופסטיבלים בחבל אלגוי 

בחבל אלגוי ניתן לאורך כל חודשי השנה להנות מפסטיבלים ומאירועים שונים המתקיימים. בדף זה תקבלו מידע כללי איזה אירועים מרכזיים מתקיימים בכל אחד מחודשי השנה. 

 דצמבר 

1/4

 Klausentreiben 

 ספטמבר 

1/5

 Viehscheid 

 פברואר 

1/4

 Fasching